Tin tức đời sống giải trí hàng đầu Việt Nam.

Cụ An ninh chính trị nội bộ cho biết đã phối hợp với Thanh tra Sở TTTT Hà Nội phạt hành chính Bùi Xuân Huấn 17.500.000 đồng về hành vi xuất bản sách nhưng không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.