Tin tức đời sống giải trí hàng đầu Việt Nam.

Không được đặt tên con quá dài từ ngày 16/7
Từ ngày 16/7, việc xác định họ, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật, giữ gìn bản sắc dân tộc, không đặt tên quá dài, khó sử dụng.