Tin tức đời sống giải trí hàng đầu Việt Nam.

Động thái mới nhất của Đào Thị Quỳnh khi bị tố là "tuesday".